Studio1.25  •  Communicatie Strategie & Vormgeving

Vanuit Studio 1.25 werken we tevens aan diverse eigen projecten en aan vrijwilligers projecten.

Hierover en overige nieuwsfeiten vindt je hieronder!

Een pond veren vliegt niet

als er geen vogel in zit!

  • Studio 1.25
  • Communicatie Strategie
  • Vormgeving

Home (NL)

Binnenkort Live:

Achtergrond

Frans Aerdts

IN-SYNC Communicatie

Gezamenlijke Vertrekpunten

e-Transferium Storytelling-tool

Egoparking

Tijdelijk Portfolio

Binnenkort Live:

Huisstijl

Beeldtaal

Branding

Media-mix

 

A pound of feathers won’t take flight,

if there ain’t a bird inside!

  • Studio 1.25
  • Communication Strategy
  • Design

Under Construction:

Home (UK)

Background

Frans Aerdts

INSYNC Communication

Communication in the Circular Economy

Shared Points of Departure

e-Transferium Storytelling-tool

Egoparking

 

Temporarily Portfolio

Under Construction:

Graphic Design

Corporate Identity

Branding

Media-mix