IN-SYNC

De bedrijfspersoonlijkheid wordt gevormd door jouw DNA. Jouw Drijfveren, Natuurlijke Talenten en Ambitie. Pas als deze in lijn is of IN SYNC is met hoe doelgroepen jouw zien, kunnen we spreken over Identiteit. De bedrijfsidentiteit wordt dus mede bepaalt door hoe mensen jou en jouw bedrijf of organisatie zien.

De vraag hoe jij of de organisatie graag gezien wil worden is dan ook vaak de eerste die beantwoord moet worden. Voor Studio 1.25 vormt juist daarom “Luisteren” naar jouw verhaal de start en basis voor elke communicatiebehoefte.

Hiermee scheidt de opdracht zich direct in twee delen; eerst de behoefte en pas dan, als tweede de middelen die nodig zijn om in deze behoefte te voorzien. Door deze onderdelen continu aan elkaar te toetsen blijven alle ontwikkelingen in sync met hoe jij of de organisatie gezien wordt.

Bij het creëren van een Bedrijfspersoonlijkheid zijn drie zaken van belang;

  • Communicatie in Beeld
  • Communicatie in Taal
  • Communicatie in Gedrag

 

IN-SYNC-Communicatie

Als beeld, taal en gedrag op elkaar zijn afgestemt vormen zij samen je huisstijl of beeldtaal. Studio 1.25 geeft deze niet alleen vorm maar helpt je ook bij de positionering, de afstemming van de verschillende communicatiemiddelen en kanalen. Zowel on als off-line.

Hierbij werken we graag samen met bestaande relaties vanuit klantzijde of met verschillende partners uit ons brede netwerk van specialisten op het gebied van:

  • tekst
  • fotografie
  • video
  • web applicaties en
  • markt analyse.

Communicatie in de Circulaire Economie

Communicatie strategieën met betrekking tot bijvoorbeeld “Take Back”systemen of “Material Pooling”, waarbij je feitelijk je directe concurrenten uitnodigt om binnen gedefinieerde materiaalstromen samen te werken aan een betere wereld werden in eerste instantie vaak met enige terughoudendheid benaderd. Spontane eerste reacties als; “We zijn toch niet gek?” vielen mij bij presentaties vaak ten deel.

IN-SYNC

In sync of synchronisatie; tegelijkertijd starten en samen het zelfde tempo aanhouden, tegelijk bij het einde aankomen of het samen bereiken van doelstellingen. Als we kijken naar projecten waar meerdere partijen en experts moeten samenwerken is naast de ontwerpopdracht, bij de gezamenlijke vertrekpunten met name “Tijd” het onderdeel waarop gefocust moet worden. Naast het overeenstemmen van alle noodzakelijke middelen en elkaars expertise is met name de tijd waarbinnen men actief kan bijdragen een onderdeel wat extra aandacht verdient. Elkaar waarderen en dus waar nodig elkaar ook helpen om samen het einddoel te bereiken.

Communicatie vanuit ieders marketing of branding zou daar volgens Studio 1.25 op aan kunnen sluiten. Hierdoor krijgt de gezamenlijke identiteit, het project of ontwerpopdracht bij ieders doelgroep de juiste en gelijkwaardige waardering. Zeker als het gaat over draagvlak voor duurzame en innovatieve ontwikkelingen die moet kunnen rekenen op een brede publieke  maatschappelijke steun en medeverantwoordelijkheid.

De e-Transferium Storytelling en management-tool is speciaal hiervoor ontworpen.

Frans Aerdts

frans@studionepointwentyphive.nl

+31 (0)6 12990384

 

| Find | Contact | Join Studio 1.25 |

| Share | Connect | Like Studio 1.25 |

Facebook
LinkedIn
WhatsApp

“One will find the meaning of life, if All will live meaningful to life itself.”

 

Frans Aerdts

Copyright & License CC: Attribution – Non Commercial – NoDerivs. Creative Commons: You cannot modify our work or distribute it commercially, but you can share it as long as you credit Studio 1.25.

© Copyright & Privacy Policy, Bahia Holding B.V. All rights reserved 2014 – 2020.  Studio 1.25  is a trade name of Bahia Holding B.V.

International Viability Organisation (IVO) is an initiative of 2evoke b.v. IVO, beHolders, egoparking, e-transferium and all its derivatives are copyright owned by Studio 1.25 as in all conceptual & design appearances and are proprietor to Bahia Holding B.V. Any use of these concepts and or its derivatives must be in cooperation with, and written approval by Bahia Holding B.V.