Een pond veren vliegt niet

als er geen vogel in zit!

  • Studio 1.25
  • Communicatie Strategie
  • Vormgeving

Home (NL)

Binnenkort Live:

Achtergrond

Frans Aerdts

IN-SYNC Communicatie

Gezamenlijke Vertrekpunten

e-Transferium Storytelling-tool

Egoparking

Tijdelijk Portfolio

Binnenkort Live:

Huisstijl

Beeldtaal

Branding

Media-mix

 

A pound of feathers won’t take flight,

if there ain’t a bird inside!

  • Studio 1.25
  • Communication Strategy
  • Design

Under Construction:

Home (UK)

Background

Frans Aerdts

INSYNC Communication

Communication in the Circular Economy

Shared Points of Departure

e-Transferium Storytelling-tool

Egoparking

 

Temporarily Portfolio

Under Construction:

Graphic Design

Corporate Identity

Branding

Media-mix